Αλουμινοκατασκευές Τσιαντής Ο.Ε.

Τσιαντής Ο.Ε. Τηλέφωνο: 2443051528

Η εταιρία ΦΩΤΗΣ & ΒΑΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ Ο.Ε ιδρύθηκε το 1976 στο νομό Καρδίτσας από τον Τσιαντή Βασίλη με κύρια δραστηριότητα τις σιδηροκατασκευές. Το 1982, έχοντας μια σταθερά ανοδική πορεία, επεκτάθηκε στις αλουμινοκατασκευές.

Tags:

Τεχνίτες & Τεχνικοί, Αλουμινοκατασκευές, Πάνελ Αλουμινίου, Πόρτες, Παράθυρα, Κάγκελα, Κουφώματα Αλουμινίου - PVC


Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.0004 δευτερόλεπτα.